Eerste job, eerste loon: niet alleen jij maar ook je koopkracht zal erop vooruit gaan! Maar hoeveel zal je écht verdienen? We zetten het verschil tussen brutoloon, belastbaar inkomen en nettoloon even op ’n rij, zodat je weet wat er aan het einde van de maand op je rekening verschijnt.

Brutoloon

Het brutoloon is het loon dat je werkgever verschuldigd is aan jou.
Je werkgever trekt hier automatisch alvast 13,07% sociale bijdrage (RSZ) van af. Dat geld wordt gebruikt om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, kinderbijslagen enzovoort te betalen.

Goed om te weten: Niet iedereen betaalt evenveel sociale zekerheid. Zo krijgen  arbeiders en lage inkomens een gunstigere regeling. 

Belastbaar loon

Wat overblijft na aftrek van je RSZ-bijdrage is je belastbaar loon. Daarop wordt belasting (bedrijfsvoorheffing) geheven. Een heffing die afhangt van je loon, je burgerlijke staat en je gezinssituatie. Niet onbelangrijk: op je loonbrief kun je zien dat zowel je loon als je extralegale voordelen worden onderworpen aan sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Goed om te weten: De bedrijfsvoorheffing die wordt ‘ingehouden’ op je loonfiche is slechts een voorschot op de totale belasting die je uiteindelijk zal betalen. De eindafrekening wordt opgemaakt op basis van de belastingaangifte die je het jaar nadien moet invullen. Soms krijg je geld terug, soms zal je moeten bijbetalen.

Nettoloon

Je nettoloon is het bedrag dat overblijft nadat je sociale bijdrage en de bedrijfsvoorheffing van je brutoloon zijn afgetrokken. Hierop kunnen er nog enkele bijkomende correcties komen, in positieve of in negatieve zin:

  • Correcties in positieve zin omdat ze niet worden belast: onkostenvergoeding, sociale abonnementen voor het openbaar vervoer en kilometervergoedingen.
  • Correcties in negatieve zin (ondanks deze benaming gaat het wel degelijk om voordelen voor jezelf!) : de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, de werknemersbijdrage voor de groepsverzekering, het voordeel van een bedrijfswagen, eigen bijdrage van de werknemer voor maaltijdcheques (minimaal 1,09 euro per cheque). 

Het eindresultaat van de loonberekening met correcties is je nettoloon. Dit wordt uiteindelijk overgeschreven op je zichtrekening!  
Met deze zes tips haal je het maximum uit je loon!