Diploma op zak of met je studies gestopt? Check! Klaar om je eerste stap op de arbeidsmarkt te zetten? Check! Om effectief tot de ‘actieve beroepsbevolking’ toe te treden, moet je drie praktische zaken in orde brengen. Geen stress, wij wijzen je de weg.

Als je na je studies recht wilt hebben op kinderbijslag, een uitkering of een bijkomende beroepsvorming is het belangrijk dat jij je zo snel mogelijk inschrijft als werkzoekende. De datum van inschrijving bepaalt de start van je beroepsinschakelingstijd die minstens 310 dagen duurt.

Goed om te weten: tijdens die periode ontvang je geen uitkering.

Hoe? Schrijf je in bij de arbeidsbemiddelingsdienst van de regio  waar je woont:

Deze verzekering voor ziektekosten is nodig om gebruik te kunnen maken van tussenkomst voor medische verzorging, een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof en extra’s.

Goed om te weten: Ben je jonger dan 25 jaar, werkloos en ontvang je nog geen uitkering? Dan blijf je ten laste van je ouders en hun ziekenfonds. 


Hoe? Schrijf je je in bij één van deze drie:

De stap van student naar werkzoekende of werknemer kan gevolgen hebben voor het kindergeld dat jij en je ouders ontvangen. 

Hoe? Zodra je ingeschreven bent als werkzoekende brengt de Kruispuntbank van de sociale zekerheid je kinderbijslagfonds op de hoogte van je gewijzigde situatie. Jij en je ouders ontvangen de nodige formulieren om na te gaan of je nog steeds recht hebt op kinderbijslag.Goed om te weten: Op de website van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED) vind je alle info over de wetgeving, de maximumbedragen die je niet mag overschrijden als je beperkt werkt en een lijst met de verschillende kinderbijslagfondsen.